Limbažu Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

Bērnu literatūras centrā
(Dārza ielā 24)

 

 

PASĀKUMI

 • 9. maijā plkst. 11:00 - Radošā darbnīca skolēniem “Kukaiņi” (izstādei)
 • 10. maijā – Jauno grāmatu apskats: “Ceļojums grāmatā”
 • 14. maijā plkst. 10:00 - Radošā darbnīca pirmskolas bērniem “Kukaiņi”
 • 15. maijā plkst. 10:00 - Izdevniecības “Liels un Mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākums pirmskolai
 • 22. maijā plkst. 14:00 - Minamā trešdiena ‘’Domā! Prāto! Risini!’’
 • 29. maijā plkst. 17:00 – Projekta “Grāmatu starts” noslēguma pasākums mazākajiem lasītājiem “Pūčulēnu skola”

 

IZSTĀDES

 • 7. - 31. maijs – Izstāde "Kukaiņi" izstāžu ciklā “Izstādi gatavo bērni"
 • 7. - 31. maijs – Informatīvā izstāde "Kukaiņi un ziedi pavasarī’’
 • 10. – 31. maijs – Izstāžu cikls: ‘’Bērnu rakstnieki – jubilāri’’ – Māra Cielēna (abonementā)
 • 10. – 31. maijs – Jauno grāmatu izstāde

 

Bērnu literatūras centrā
(Dārza ielā 24)


PASĀKUMI

 

IZSTĀDES

 • 3. – 30. aprīlis – Literatūras izstāde “Bērnu grāmata 2018”
 • 1. – 30. aprīlis – Informatīvā izstāde “Pavasara vēstneši”
 • 3. – 23. aprīlis – Literatūras izstāde “Saulainas Lieldienas!”
 • 12. – 30. aprīlis – Izstāde “Ieva Samauska” izstāžu ciklā “Bērnu rakstnieki – jubilāri”
 • 12. – 30. aprīlis – Jauno grāmatu izstāde

 

Bērnu literatūras centrā
(Dārza ielā 24)

 

 

PASĀKUMI

 

 

IZSTĀDES